ขายที่ดิน 200 ตารางวา ซ.ยงยุทธ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.อยุธยา

ขายที่ดิน 200 ตารางวา ซ.ยงยุทธ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.อยุธยา

2212ACL1952 ขายที่ดิน 200 ตารางวา หน้ากว้าง 24 เมตร ลึก 34 เมตร ที่ดินสวย ทำเลดี อยู่ในชุมชน การเดินทางเข้าออกสะดวก มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งอยู่ใกล้ๆ เหมาะสำหรับปลูกบ้าน ทำหอพัก คลังสินค้า ร้านอาหาร หรือซื้อไว้เก็งกำไรในอนาคต
2212ACL1952 Land for sale, 200 square meters, width 24 meters, depth 34 meters, beautiful land, good location, located in the community, easy to travel in and out. There are many industrial factories nearby. Suitable for building a house, making a dormitory, warehouse, restaurant, or buying for speculation in the future.

ที่ตั้งทรัพย์ : ซ.ยงยุทธ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.อยุธยา
Property Location: Soi Yong Yut, Chamaeb Subdistrict, Wang Noi District, Ayutthaya Province

หน้าที่ดินหันไปทาง : ตะวันตก
Front of the land facing: west

ลิงค์ทรัพย์/Property Link: https://bit.ly/3gNEhgp
ที่ตั้งทรัพย์/Property location: https://goo.gl/maps/Lx2GMszrqGA78SEx8

ราคาขาย 1,700,000 บาท คิดเป็น 8,500 บาท ต่อตารางวา
Selling price 1,700,000 baht, equivalent to 8,500 baht per square wah

*****ที่ดินสีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
***** Green, rural and agricultural land.

จุดเด่นทรัพย์ / Highlight of this property
1. ที่ดินสวย ทำเลดี เหมาะสำหรับสร้างหอพัก
1. Beautiful land, good location, suitable for building a dormitory.
2. เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย อยู่ในชุมชน
2. Quiet, not chaotic in the community
3. การเดินทางเข้า-ออกสะดวก ห่างถนนพหลโยธิน เพียง 1.1กม.
3. Getting in and out is convenient. Phaholyothin Road, only 1.1 km.
4. น้ำประปา –ไฟฟ้า เข้าถึง
4. Water and electricity supplies are ready to be used.

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1.ตลาดน้ำทุ่งบัวชม 3.7 กม.
1. Thung Bua Chom Floating Market 3.7 km.
2. วัดน้อมประชาสรรค์ (พระอาจารย์แจ้) 5.5 กม.
2. Wat Nom Prachasan (Phra Ajahn Jae) 5.5 km.
3.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ 6.2 กม.
3. Chamaeb Subdistrict Administrative Organization Office 6.2 km.
4.โรงไฟฟ้าวังน้อย 6.8 กม.
4. Wang Noi Power Plant 6.8 km.
5. ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ 10.6 กม.
5. Wang Noi Market, Mueang Mai, 10.6 km.
6. สถานีตำรวจภูธรวังน้อย 10.8 กม.
6. Wang Noi Police Station 10.8 km.
7.โรงพยาบาลหนองแค 12.5 กม.
7. Nong Khae Hospital 12.5 km.
8.โรงพยาบาลวังน้อย 12.8 กม.
8. Wang Noi Hospital 12.8 km.
9. ห่างอำเภอวังน้อย 11.5 กม. ห่างจังหวัดอยุธยา 29 กม.
9. Away from Wang Noi District 11.5 km., away from Ayutthaya Province 29 km.
10. ทางเข้าที่ดินติดถนนคอนกรีต (กว้าง 6 เมตร)
10. The entrance to the land next to the concrete road (width 6 meters)
11. ห่างจากถนนหลัก 1.1 กม. (ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1) ห่างถนนทางหลวงชนบท อย.(1023) 210 ม.
11. Away from the main road (Phaholyothin Road No. 1) 1.1 km., away from the Rural Road Or. (1023) 210 m.
12.ที่ดินถมแล้ว
12.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449
Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar