ขายที่ดินในอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 2 ไร่ ทำเลดี ติดถนนลาดยาง ถมแล้ว ล้อมรั้วลวดหนาม

ขายที่ดินในอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 2 ไร่ ทำเลดี ติดถนนลาดยาง ถมแล้ว ล้อมรั้วลวดหนาม

2212ACL1786 ขายที่ดินเปล่า2 ไร่ ทำเลดี ติดถนนลาดยาง ถมแล้ว ล้อมรั้วลวดหนาม หน้ากว้าง 23 เมตร ลึก 149 เมตร ใกล้พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยบ้านสวน เกษตรพอเพียง มีต้นมะม่วง 6-7ต้น ช่องกลางขุดบ่อน้ำเลี้ยงปลาและปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้รอบๆบ่อ ด้านท้าย ที่ดินขุดร่องสวนและปลูกต้นสักทอง,พยุง,ประดู่
2212ACL1786 Land for sale, 2 rai, good location, next to paved road, filled, surrounded by barbed wire fence, width 23 meters, depth 149 meters, near the Don Chedi Monument. Suitable for building houses, gardens, sufficiency agriculture, with 6-7 mango trees. In the middle channel, dig a pond for raising fish and plant aromatic coconuts around the pond. At the end of the land, digging a garden groove and planting a golden teak tree, supporting, padauk

ที่ตั้งทรัพย์ : ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
Property Location: Don ChediSubdistrict, Don Chedi District, SuphanBuri Province 72170

หน้าที่ดินหันไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้
The front of the land faces towards southwest

ลิงค์ทรัพย์/Property Link : https://bit.ly/3Bhr7iF
ที่ตั้งทรัพย์/Property location :https://goo.gl/maps/2jgxdpaahuXfjbJF6

ราคาขาย 1,450,000 บาท ( คิดเป็น 1,813 บาท ต่อตารางวา )
Selling price 1,450,000 baht (equivalent to 1,813 baht per square wah)

*****ที่ดินพื้นที่สีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
***** Green area land Rural and agricultural type

จุดเด่นทรัพย์ / Highlight of this property
1. ที่ดินเปล่า ถมแล้ว ล้อมรั้วลวดหนาม
1. Empty land, already filled, surrounded by a barbed wire fence
2. ที่ดินติดถนนลาดยางตรงข้ามที่ดินเป็นคลองส่งน้ำ
2. Land next to paved road Opposite the land is a canal.
3. การเดินทางสะดวก
3. Convenient transportation
4. ใกล้แหล่งชุมชนใกล้พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
4. Near the community near the Don Chedi Memorial
5.เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยบ้านสวน เกษตรพอเพียง
5. Suitable for building housing, garden houses, sufficiency agriculture

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1.1 กม.
1. BanharnJamsaiWittaya School 1.1 km.
2. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 2.1 กม.
2. Don Chedi Memorial 2.1km.
3. ตลาดสดเมืองทองดอนเจดีย์ 2.1 กม.
3. Muang Thong Market, Don Chedi 2.1 km.
4. โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 2.2 กม.
4. Don Chedi Hospital 2.2 km.
5. สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ 2.4 กม.
5. Don Chedi Police Station 2.4 km.
6.ที่ดินห่างถนนหลัก 800 เมตร (ถนนหมายเลข 322 ดอนเจดีย์ – สุพรรณบุรี )
6. Land 800 meters from the main road (Road No. 322 Don Chedi – SuphanBuri)
7. ห่างจากตำบลดอนเจดีย์ 2 กม. ห่างจากอำเภอดอนเจดีย์ 2.3 กม.
7. 2 km. from Don ChediSubdistrict, 2.3 km. away from Don Chedi District
8. ที่ดินถมแล้ว
8. The land has been filled.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar